Realizowane przez PKGKŁ Sp. z o.o. projekty edukacyjne są współfinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
i są dedykowane mieszkańcom Gminy Konstantynów Łódzki i okolic w celu podniesienia ich świadomości prozdrowotnej i ekologicznej.

„Górnokredowa z Konstantynowa – edukacja ekologiczna mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego – Cz. II”.

Uzyskana kwota dotacji: 121 494,62zł netto

Udział własny: 19 190,20zł netto

Termin realizacji 01.10.2019 – 31.12.2020

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie wielu działań, z których najważniejsze to:

 • konkursy plastyczne na plakat propagujący picie wody z kranu oraz na komiks typu „Czy wiesz, że…. – zasady dbania o wodę i kanalizację,
 • opracowanie i druk Pro-Ekologicznego Kalendarza na rok 2020,
 • opracowanie i druk plakatów/ulotek informacyjnych, folderów,itp.,
 • wykonanie animowanego filmu informacyjno-edukacyjnego dot. picia wody z kranu.
 • zakup i instalacja wewnętrznych (4 szt.) i zewnętrznych (4 szt.) stacji wody pitnej:
 • zakup pomocy dydaktycznych,
 • zakup elementów do ekspozycji prac konkursowych,
 • zakup gadżetów promocyjnych.

  „Górnokredowa z Konstantynowa – edukacja ekologiczna mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego”.

  Uzyskana kwota dotacji:  62 641,73zł netto

  Udział własny: 7 167,03zł netto

  Termin realizacji 01.06.2017 – 15.06.2018

  W ramach projektu przeprowadzono wiele działań, z których najważniejsze to:

 • przeprowadzenie konkursów: fotograficznego oraz na wykonanie projektu etykiety wody pn.„Górnokredowa z Konstantynowa”.
 • utworzenie ścieżki edukacyjnej na Stacji Uzdatniania Wody.
 • wykonanie filmu informacyjno-edukacyjnego.
 • utworzenie strony internetowej Projektu.
 • organizacja Dni Otwartych na SUW dla mieszkańców.
 • organizacja pikniku ekologicznego pn. „Górnokredowa z Konstantynowa – otwarcie. zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody”.
 • opracowanie i druk plakatów oraz ulotek informacyjno – promocyjnych ww. konkursów oraz pikniku ekologicznego.
 • opracowanie i druk Pro-Ekologicznego Kalendarza na rok 2018.
 • zakup saturatora.
 • zakup pomocy dydaktycznych.

Uzasadnienie realizacji projektów:

 • kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej dotyczącej ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami pochodzenia ludzkiego z naciskiem na promocję picia wody z sieci wodociągowej jako alternatywy dla napojów w opakowaniach,
 • promocję ochrony i zasad zrównoważonego sposobu gospodarowania zasobami wodnymi,
 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia harmonii ze środowiskiem i otaczającą nas przyroda,
 • rozwijanie wrażliwości ekologicznej, z naciskiem na oszczędzanie wody,
 • przygotowanie mieszkańców do aktywnego udziału w życiu społecznym gminy.