Eco-ścieżka:

 

 

Legenda:

 

1 Informacje ogólne-zaopatrzenie w wodę Konstantynowa Łódzkiego

2 Budynek Stacji-trafo

3 Studnia A-2

4 Jakość „Górnokredowej z Konstantynowa”

5 Budynek technologiczny

6 Zbiorniki wyrównawcze z komorą zasuw

7 Odstojnik popłuczyn

8 Ciekawostki wodne

9 Studnia A-1

10 Studnia A-3

 

Lokalizacja: