Wyniki konkursu plastycznego

W konkursie plastycznym pt. „Górnokredowa z Konstantynowa – do picia prosto z kranu” wzięło udział 192 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy Konstantynów Łódzki oraz gminy Lutomiersk, które nadesłały prace w trzech kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa dokonała oceny wszystkich prac pod względem plastycznym oraz zgodności z tematyką konkursu i postanowiła zgodnie z regulaminem wyłonić i nagrodzić trzech autorów najlepszych prac wg. następujących kategorii: klasy I-III, klasy IV-VI i VII –VIII.

Laureatami zostali (w kolejności miejsca):

 • Klasy VII – VIII – 20 prac konkursowych:
 1. Miejsce – uczennica klasy VIIb, SP. Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim,
 2. Miejsce – uczennica klasy VIIb, SP. Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim,
 3. Miejsce – uczennica klasy VIIc, SP. Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim.
 • lasy IV – VI  46 prac konkursowych:
 1. Miejsce – uczeń klasy IVb, SP. Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim,
 2. Miejsce – uczennica klasy VIa, SP. Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim,
 3. Miejsce – uczennica klasy Va, SP. Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim,

Wyróżnienia: uczennica klasy VIa, SP. Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim,
Wyróżnienia: uczeń klasy V, SP. Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim.

 • Klasy I – III – 126 prac konkursowych:
 1. Miejsce – uczennica klasy Ia, SP. Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim,
 2. Miejsce – uczeń klasy Ia, SP. Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim,
 3. Miejsce – uczeń klasy Ia, SP. w Lutomiersku,

Wyróżnienia: uczeń klasy Ic, SP. w Konstantynowie Łódzkim,
Wyróżnienia: uczennica klasy II, SP. w Szydłowie,
Wyróżnienia: uczeń klasy IIa, SP. Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim,
Wyróżnienia: uczeń klasy IIb, SP. w Kazimierzu.

Konkurs realizowany był ramach projektu „Górnokredowa z Konstantynowa – edukacja ekologiczna mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego – cz. II” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.