Obchody Światowego Dnia Wody – 22.03.2018r.

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody 22 marca zaprosiliśmy mieszkańców do zwiedzania Stacji Uzdatniania Wody w oparciu o powstałą w 2017 r. ścieżkę edukacyjną.

Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyło hasło „Przyroda dla wody” dotyczące możliwości wykorzystania rozwiązań dostępnych w przyrodzie celem sprostania wyzwaniom związanym z wodą w XXI wieku.

W obchodach wzięły udział dzieci i młodzież z placówek: Szkoła Podstawowa Nr 1 (2 grupy), Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 5, Przedszkole Nr 3, Przedszkole “Magnolki” oraz dorośli mieszkańcy Konstantynowa i okolic, w tym również uczestnicy Uniwersytetu III Wieku (2 grupy). Każda z grup za udział w wydarzeniu otrzymała gadżety reklamowe PKGKŁ Sp. z o.o. w postaci filmy informacyjno-edukacyjnego, długopisów, ołówków oraz bidonów.

Dzień otwarty zorganizowano w ramach projektu pn. „Górnokredowa z Konstantynowa – edukacja ekologiczna mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.