Konkurs plastyczny

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.
ma przyjemność zaprosić dzieci i młodzież
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym” Skąd się bierze woda w kranie?

adresowanym do uczniów szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu gminy Konstantynów  Łódzki wg. 3 kategorii wiekowych:

 • klasy I-III,
 • klasy IV-VI,
 • Klasy VII – VIII i klasy gimnazjalne

KONKURS PLASTYCZNY pn. „Skąd się bierze woda w kranie?” – pobierz regulamin

Zakończyliśmy zadanie „Górnokredowa z Konstantynowa- edukacja ekologiczna mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego”

Informujemy, iż nasza Spółka dnia 15.06.2018 r. zakończyła realizację zadania pn.:  „Górnokredowa z Konstantynowa- edukacja ekologiczna mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowity koszt zadania: 103.546,00 zł, kwota dotacji: 91.120,00 zł.

Zadanie miało na celu:

 1. kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej dotyczącej ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami pochodzenia ludzkiego z naciskiem na promocję picia wody z sieci wodociągowej jako alternatywy dla napojów w opakowaniach,
 2. promocję ochrony i zasad zrównoważonego sposobu gospodarowania zasobami wodnymi,
 3. kształtowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia harmonii ze środowiskiem i otaczającą nas przyroda,
 4. rozwijanie wrażliwości ekologicznej, z naciskiem na oszczędzanie wody,
 5. przygotowanie mieszkańców do aktywnego udziału w życiu społecznym gminy.

W ramach zadania przeprowadzonych zostało wiele działań, z których najważniejsze to:

 1. Przeprowadzenie konkursów: fotograficznego oraz na wykonanie projektu etykiety wody pn.„Górnokredowa z Konstantynowa”.
 2. Utworzenie ścieżki edukacyjnej na Stacji Uzdatniania Wody.
 3. Wykonanie filmu informacyjno-edukacyjnego.
 4. Utworzenie strony internetowej Projektu.
 5. Organizacja Dni Otwartych na SUW dla mieszkańców.
 6. Organizacja pikniku ekologicznego pn. „Górnokredowa z Konstantynowa – otwarcie. zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody”.
 7. Opracowanie i druk plakatów oraz ulotek informacyjno – promocyjnych ww. konkursów oraz pikniku ekologicznego.
 8. Opracowanie i druk Pro-Ekologicznego Kalendarza na rok 2018.
 9. Zakup saturatora.
 10. Zakup pomocy dydaktycznych.

Obchody Światowego Dnia Wody – 22.03.2018r.

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody 22 marca zaprosiliśmy mieszkańców do zwiedzania Stacji Uzdatniania Wody w oparciu o powstałą w 2017 r. ścieżkę edukacyjną.

Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyło hasło „Przyroda dla wody” dotyczące możliwości wykorzystania rozwiązań dostępnych w przyrodzie celem sprostania wyzwaniom związanym z wodą w XXI wieku.

W obchodach wzięły udział dzieci i młodzież z placówek: Szkoła Podstawowa Nr 1 (2 grupy), Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 5, Przedszkole Nr 3, Przedszkole “Magnolki” oraz dorośli mieszkańcy Konstantynowa i okolic, w tym również uczestnicy Uniwersytetu III Wieku (2 grupy). Każda z grup za udział w wydarzeniu otrzymała gadżety reklamowe PKGKŁ Sp. z o.o. w postaci filmy informacyjno-edukacyjnego, długopisów, ołówków oraz bidonów.

Dzień otwarty zorganizowano w ramach projektu pn. „Górnokredowa z Konstantynowa – edukacja ekologiczna mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.