Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na komiks

W konkursie plastycznym na komiks, pt. „Czy wiesz, że.?” wzięło udział 27 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy Konstantynów Łódzki oraz gminy Lutomiersk, które nadesłały prace w trzech kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa dokonała oceny wszystkich prac pod względem plastycznym oraz zgodności z tematyką konkursu i postanowiła zgodnie z regulaminem wyłonić i nagrodzić autorów najlepszych prac wg. następujących kategorii: klasy I-III, klasy IV-VI i VII –VIII.

Laureatami zostali (w kolejności miejsca):

 • Klasy VII – VIII – 4 prace konkursowe:
 1. Miejsce – klasa VII, SP. Nr 1 w Konstantynów Łódzki,
 2. Miejsce – VII, SP. Nr 5 w Konstantynów Łódzki,
 3. Miejsce – klasa VII, SP. Nr 1 w Konstantynów Łódzki,

Wyróżnienia: klasa VIII, SP. Nr 5 w Konstantynów Łódzki.

 • Klasy IV – VI15 prac konkursowych:
 1. Miejsce – klasa V, SP. Nr 2 w Konstantynów Łódzki,
 2. Miejsce – klasa V, SP. Nr 2 w Konstantynów Łódzki,
 3. Miejsce – klasa VI, SP. Nr 1 w Konstantynów Łódzki,

Wyróżnienia: klasa IV, SP. Nr 1 w Konstantynów Łódzki,

Wyróżnienia: klasa V, SP. Nr 5 w Konstantynów Łódzki,

Wyróżnienia: klasa V, SP. w Lutomiersku.

 • Klasy I – III – 8 prac konkursowych:
 1. Miejsce – klasa III, SP. Nr 1 w Konstantynów Łódzki,
 2. Miejsce – klasa I, SP. Nr 1 w Konstantynów Łódzki,
 3. Miejsce – klasa I, SP. w Lutomiersku,

Wyróżnienia: klasa I, SP. Nr 2 w Konstantynów Łódzki,
Wyróżnienia: klasa I, SP. Nr 2 w Konstantynów Łódzki.

 

Wszystkich uczestników konkursu zapraszamy po odbiór nagród do Biura Obsługi Klienta w dniu 6 lipca br.

Serdecznie gratulujemy autorom wszystkich prac zgłoszonych do konkursu.

Życzymy powodzenia w rozwijaniu swoich pasji.

             

Konkurs plastyczny-komiks

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Czy wiesz, że….?”.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Konstantynów Łódzki i okolic wg. 3 kategorii wiekowych:
klasy I-III,
klasy IV-VI,
klasy VII – VIII.

Zadaniem konkursowym jest zrobienie komiksu, mającego zmienić złe nawyki na dobre praktyki w kwestii wody i ścieków. Technika wykonania pracy jest dowolna (poza pracami przestrzennymi i zbiorowymi).
Prace wraz z oświadczeniem  o udziale w konkursie można przesyłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 44, 95-050 Konstantynów Łódzki lub na e-maila: a.marczak@pkgkl.pl, do 21.06.2020 r. Ogłoszenie wyników do 30 czerwa br.

Regulamin konkursu wraz z oświadczeniem – pobierz

Wręczenie nagród w konkursie plastycznym

W sobotę 14 grudnia br. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego🎄 w Konstantynowie Łódzkim odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Górnokredowa z Konstantynowa- do picia prosto z kranu”, realizowanego ramach projektu „Górnokredowa z Konstantynowa – edukacja ekologiczna mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego- cz. II” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.🌿☘️

Gratulujemy autorom wszystkich prac zgłoszonych do konkursu.👏👏👏
Życzymy powodzenia w rozwijaniu swoich pasji.👍

Dyrektorom szkół, nauczycielom oraz rodzicom wszystkich uczestników konkursu z Konstantynowa Łódzkiego oraz Gminy Lutomiersk dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie w nasze inicjatywy.

https://www.facebook.com/watch/?v=554830495072936

Wyniki konkursu plastycznego

W konkursie plastycznym pt. „Górnokredowa z Konstantynowa – do picia prosto z kranu” wzięło udział 192 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy Konstantynów Łódzki oraz gminy Lutomiersk, które nadesłały prace w trzech kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa dokonała oceny wszystkich prac pod względem plastycznym oraz zgodności z tematyką konkursu i postanowiła zgodnie z regulaminem wyłonić i nagrodzić trzech autorów najlepszych prac wg. następujących kategorii: klasy I-III, klasy IV-VI i VII –VIII.

Laureatami zostali (w kolejności miejsca):

 • Klasy VII – VIII – 20 prac konkursowych:
 1. Miejsce – uczennica klasy VIIb, SP. Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim,
 2. Miejsce – uczennica klasy VIIb, SP. Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim,
 3. Miejsce – uczennica klasy VIIc, SP. Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim.
 • lasy IV – VI  46 prac konkursowych:
 1. Miejsce – uczeń klasy IVb, SP. Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim,
 2. Miejsce – uczennica klasy VIa, SP. Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim,
 3. Miejsce – uczennica klasy Va, SP. Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim,

Wyróżnienia: uczennica klasy VIa, SP. Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim,
Wyróżnienia: uczeń klasy V, SP. Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim.

 • Klasy I – III – 126 prac konkursowych:
 1. Miejsce – uczennica klasy Ia, SP. Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim,
 2. Miejsce – uczeń klasy Ia, SP. Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim,
 3. Miejsce – uczeń klasy Ia, SP. w Lutomiersku,

Wyróżnienia: uczeń klasy Ic, SP. w Konstantynowie Łódzkim,
Wyróżnienia: uczennica klasy II, SP. w Szydłowie,
Wyróżnienia: uczeń klasy IIa, SP. Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim,
Wyróżnienia: uczeń klasy IIb, SP. w Kazimierzu.

Konkurs realizowany był ramach projektu „Górnokredowa z Konstantynowa – edukacja ekologiczna mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego – cz. II” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

   

Konkurs plastyczny „Górnokredowa z Konstantynowa – do picia prosto z kranu”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Górnokredowa z Konstantynowa – do picia prosto z kranu”.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Konstantynów Łódzki i okolic wg. 3 kategorii wiekowych:
klasy I-III,
klasy IV-VI,
klasy VII – VIII.

Zadaniem konkursowym jest zrobienie plakatu mającego zachęcić do picia wody z kranu, podkreślającego jakość „Górnokredowej z Konstantynowa”. Technika wykonania pracy jest dowolna (poza pracami przestrzennymi i zbiorowymi).
Prace można przesyłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 44, 95-050 Konstantynów Łódzki lub dostarczać osobiście do naszej siedziby od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00 (sekretariat), do 12.11.2019 r. o godz. 15.00
Ogłoszenie wyników 22 listopada.

Regulamin konkursu – na stronie www.pkgkl.pl

Konkurs plastyczny

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.
ma przyjemność zaprosić dzieci i młodzież
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym” Skąd się bierze woda w kranie?

adresowanym do uczniów szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu gminy Konstantynów  Łódzki wg. 3 kategorii wiekowych:

 • klasy I-III,
 • klasy IV-VI,
 • Klasy VII – VIII i klasy gimnazjalne

KONKURS PLASTYCZNY pn. „Skąd się bierze woda w kranie?” – pobierz regulamin

Zakończyliśmy zadanie „Górnokredowa z Konstantynowa- edukacja ekologiczna mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego”

Informujemy, iż nasza Spółka dnia 15.06.2018 r. zakończyła realizację zadania pn.:  „Górnokredowa z Konstantynowa- edukacja ekologiczna mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowity koszt zadania: 103.546,00 zł, kwota dotacji: 91.120,00 zł.

Zadanie miało na celu:

 1. kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej dotyczącej ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami pochodzenia ludzkiego z naciskiem na promocję picia wody z sieci wodociągowej jako alternatywy dla napojów w opakowaniach,
 2. promocję ochrony i zasad zrównoważonego sposobu gospodarowania zasobami wodnymi,
 3. kształtowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia harmonii ze środowiskiem i otaczającą nas przyroda,
 4. rozwijanie wrażliwości ekologicznej, z naciskiem na oszczędzanie wody,
 5. przygotowanie mieszkańców do aktywnego udziału w życiu społecznym gminy.

W ramach zadania przeprowadzonych zostało wiele działań, z których najważniejsze to:

 1. Przeprowadzenie konkursów: fotograficznego oraz na wykonanie projektu etykiety wody pn.„Górnokredowa z Konstantynowa”.
 2. Utworzenie ścieżki edukacyjnej na Stacji Uzdatniania Wody.
 3. Wykonanie filmu informacyjno-edukacyjnego.
 4. Utworzenie strony internetowej Projektu.
 5. Organizacja Dni Otwartych na SUW dla mieszkańców.
 6. Organizacja pikniku ekologicznego pn. „Górnokredowa z Konstantynowa – otwarcie. zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody”.
 7. Opracowanie i druk plakatów oraz ulotek informacyjno – promocyjnych ww. konkursów oraz pikniku ekologicznego.
 8. Opracowanie i druk Pro-Ekologicznego Kalendarza na rok 2018.
 9. Zakup saturatora.
 10. Zakup pomocy dydaktycznych.

Obchody Światowego Dnia Wody – 22.03.2018r.

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody 22 marca zaprosiliśmy mieszkańców do zwiedzania Stacji Uzdatniania Wody w oparciu o powstałą w 2017 r. ścieżkę edukacyjną.

Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyło hasło „Przyroda dla wody” dotyczące możliwości wykorzystania rozwiązań dostępnych w przyrodzie celem sprostania wyzwaniom związanym z wodą w XXI wieku.

W obchodach wzięły udział dzieci i młodzież z placówek: Szkoła Podstawowa Nr 1 (2 grupy), Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 5, Przedszkole Nr 3, Przedszkole “Magnolki” oraz dorośli mieszkańcy Konstantynowa i okolic, w tym również uczestnicy Uniwersytetu III Wieku (2 grupy). Każda z grup za udział w wydarzeniu otrzymała gadżety reklamowe PKGKŁ Sp. z o.o. w postaci filmy informacyjno-edukacyjnego, długopisów, ołówków oraz bidonów.

Dzień otwarty zorganizowano w ramach projektu pn. „Górnokredowa z Konstantynowa – edukacja ekologiczna mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Eko – kalendarze.

Dzięki dofinansowaniu ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zrobiliśmy proekologiczny kalendarz na 2018 rok korzystając ze zdjęć, które wygrały w konkursie fotograficznym pn. „Gornokredowa z Konstantynowa”,  w ramach projektu „Górnokredowa z Konstantynowa – edukacja ekologiczna mieszkańców Konstantynów Łódzki”.

Czytaj dalej „Eko – kalendarze.”