Celem edukacji ekologicznej, realizowanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o. o, jest kształtowanie trwałych postaw proekologicznych lokalnego społeczeństwa oraz indywidualnej odpowiedzialności Konstantynowian za stan środowiska naturalnego.

PKGKŁ Sp. z o.o. chce ukształtować proekologiczny model społecznych zachowań, świadomego podejścia do tematu ochrony zasobów naturalnych we wszystkich sferach życia, a w szczególności oszczędnego gospodarowania wodą i ochrony wód przed zanieczyszczeniami. Poprzez szereg wydarzeń i akcji PKGKŁ Sp. z o.o. stara się przybliżyć mieszkańcom Gminy Konstantynów Łódzki aspekty dotyczące ochrony środowiska oraz konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zasad jego ochrony.

Spółka bierze także udział w wydarzeniach organizowanych przez miasto Konstantynów Łódzki, starając się coraz bardziej poszerzać wiedzę i świadomość mieszkańców, w atrakcyjny i chwytliwy sposób.